Mājturības un tehnoloģiju metodiskās komisijas aktualitātes

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

Valsts 12. atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē "RUDENS" veiksmīgi piedalījās un saņēma atzinību mūsu skolas skolēni Ingars Matutis (diploms apskatāms šeit) un Kristaps Razminovičs (diploms apskatāms šeit).

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotājs Imants Kelmers (diploms apskatāms šeit).

Apsveicam!

 


Vizuālās mākslas olimpiāde

8. februārī skolā noslēdzās vizuālās mākslas olimpiāde. Olimpiādes uzvarētāji - Kaiva Dubrovska (9.B klase), Laura Makšima (9.A klase) un Beatrise Biezbārda (5. klase) pārstāvēs mūsu skolu Va;mieras pilsētas un apkārtējo novadu vizuālās mākslas olimpiādē.

Skolotāja Daina Leite

 

 


 

 

 


 

APSVEICAM!

Valmieras pilsētas un starpnovadu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā ,,Rakstu darbi” 1. pakāpes diplomu saņēma kokapstrādes pulciņa dalībnieki Aivita Krieviņa, Elvis Martinsons, Ričards Āboltiņš, Sabīne Bukāte, Dārta Elizabete Zariņa un Kristaps Evarsons. Minēto skolēnu sagatavotie darbi izvirzīti tālāk uz konkursu Cēsīs. Lai veicas!


Paldies skolotājam Imantam Kelmeram par skolēnu sagatavošanu konkursam!

3. pakāpes diplomu saņēma vizuālās mākslas pulciņa skolniece Madara Zēmele. Atzinības rakstus saņēma Andželika Petkuna, Lelde Kursīte un Kaiva Dubrovska.


Paldies skolotājai Dainai Leitei par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte


 

 


 

Sveicam skolotāju Imantu Kelmeru un 10. klases skolnieku Ingaru Matuti par iegūto atzinību Valsts 11. atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē „Vasara. ”

Skolas administrācija

 

 


 

Piektdien, 6. martā noslēdzās skolas vizuālās mākslas olimpiāde.

Olimpiādes tēma „Krāsu toņi un faktūras kolāža”

Uz Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu vizuālās mākslas olimpiādi 11. martā dosies:

Kaiva Dubrovska 8.B klase,

Laura Makšima 8.A klase,

Beatrise Biezbārde 4. klase.


 


 

 

Pasākums 5. – 12. klašu skolēniem
„Tēju malkojot ...”

Viens no Comenius projekta „Daba runā – mācies ieklausīties ar sirdi!” plānotajiem pasākumiem bija tējas vakars.

Gatavojoties pasākumam, skolēni tika rosināti savākt dažādas tējas un tējas dzeršanas piederumus, kuri saglabājušies ģimenēs no agrākiem laikiem. Paldies skolēniem un vecākiem, kuri palīdzēja  sagatavot izstādi „Gadiem ejot...”. Tie bija Leldes Kursītes ģimene, Ances Lapiņas ģimene un skolotāji. Paldies viņiem!

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja R.Paegle un skolotāji bija sagatavojuši mazu tēju izstādi ar 40 paraugiem.

Tā nu pienāca 28. janvāra pēcpusdiena, kad klases pamazām sāka gatavoties vakaram, kurš sākās pulksten 19.00 skolas zālē. Katra klase saklāja tējas galdu ar nelieliem našķiem pie tējas. Tika izvēlēta tēja, kura garšo visiem skolēniem – tā ir piparmētru (to pateica priekšā pieredze no mājturības stundām).

Skolēni pulcējās zālē jau labu laiku pirms sākuma. Viss bija sakārtots.

Pasākums varēja sākties. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar vairākām prezentācijām par tējas vēsturi un tējas dzeršanas tradīcijām dažādās valstīs – Ķīnā, Indijā, Krievijā, Japānā, Anglijā. Tas bija interesani. Varēja noskatīties arī filmiņu ” Kun fu-ča” par ķīniešu tējas dzeršanas rituālu.

Tā kā pie tējas tases raisās sarunas, kurās atceramies arī agrākos notikumus, tad skolēni bija sagatavojuši prezentācijas par projekta tikšanās braucieniem uz Turciju, Poliju un Slovēniju. Tās bija jaukas atmiņas par draugiem, par redzēto.

Ar lielu interesi skolēni piedalījās konkursos par tējām:

·) bija sagatavoti attēli ar augiem, no kuriem iegūst tēju . Skolēniem bija uzdevums atpazīt tos. Nemaz nebija tik viegli pateikt tējas nosaukumu. Daži pirmo reizi redzēja, piemēram, māllēpju ziedus .

·) otrs konkurss „Izgaršo!”. Bija sagatavota aukstā amerikāņu  tēja, kuras sastāvdaļas bija kanēlis, krustnagliņas, apelsīnu sula, cukurs, melnā tēja un ūdens. Skolēni garšoja un mēģināja izdomāt, no kā pagatavots  šis sarežģītais dzēriens.

Visas klases veiksmīgi piedalījās konkursā un 5.-7.klašu grupā uzvarēja 6.klase, 8.-12.klašu grupā uzvarēja 9.klase.

Dabā runā ar mums par dažādām lietām - šajā vakarā skolēni guva jaunu pieredzi par tējas dzeršanu pie mums Latvijā un citur pasaulē.

Pasākuma vadītāja mājturības un tehnoloģiju skolotāja  Ruta Paegle


  

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

23. janvārī notika Mājturības un tehnoloģiju  mācību olimpiāde. Olimpiādes pirmajā daļā dalībnieki pārbaudīja savas zināšanas un erudīciju dažādos uzdevumos.Otrajā daļā skolēni veica praktisko darbu.Lai skolēniem radītu lielāku interesi, katru gadu tiek mainītas olimpiādes praktisko darbu tehnikas.Olimpiāde ilga 3 stundas un rezultāti visiem dalībniekiem redzami viņu darbos.

Vietu sadalījums ir šāds:

5.,7. klašu grupā

Meitenēm

1. vieta Madara Zēmele,

2. vieta Dārta Elizabete Zariņa

3.vieta Laura Vicinska

Zēniem

1. vieta Ralfs Liepiņš

2. vieta Atvars Naglis

3.vieta Herberts Misa

8., 9. klašu grupā

Meitenēm

1. vieta Lelde Kursīte

2. vieta Elza Alise Zariņa

3. vieta Elīna žurakovska

Zēniem

1. vieta Arnis Stirāns

2. vieta Ričards Āboltiņš

3. vieta Artūrs Muša


   


 

8. aprīlī Katvaros notika Vidzemes novada Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes izglītojamo ars peciālm vajadzībām. Tajā piedalījās un veiksmīgi startēja 7.A klases skolnieces – Laura Makšima un Lelde Kursīte, 9. klases skolnieki – Ingars Matutis un Valters Rutko.

Vairākus mēnešus skolēni gatavoja mājas darbus, ko rādīja olimpiādē. Meitenes ar lentītēm izšuva telefona maciņus, zēni – gatavoja dzīvnieku formā krājkasi. Apsveicam! Laura Makšima par mājas darbu saņēma 1. vietu!

Olimpiādē skolēni pildīja dažādus uzdevumus un praktisko darbu. Olimpiādes tēma – „Olimpiskais gads”. Olimpiādē skolēni guva labus rezultātus un pieredzi.


Paldies skolotājiem I. Kelmeram, J. Straumei, M. Paeglei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Trejdeviņas saules lec

Šajā mācību gadā izglītības iestāžu interešu izglītības vizuālās mākslas pulciņu audzēkņi piedalījās konkursā „Trejdeviņas saules lec”.

Konkursa dalībnieki bija aicināti pētīt saules zīmi, simbolu, jēdzienu Portugāles, Spānijas, Lielbritānijas un Īrijas tautu etnogrāfijā, folklorā un kultūrā, iegūtās atziņas realizējot vizuālās mākslas darbos.

Ar saviem darbiem no mūsu skolas konkursā piedalījās Madara Zēmele, Mirdza Rūja, Elza Alise Zariņa un Lauras Makšima. Paldies meitenēm!

Īpaši apsveicam Madaru Zēmeli, kura ar savu vizuālās mākslas darbu „Saulainā dienā. Anglija.”  ieguva 1. pakāpes diplomu. Šis darbs tika izvirzīts uz novadu konkursu Alūksnē.

Paldies skolotājai Dainai Leitei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursam!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Ina Kursīte


 


 


Mūsu skolu Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu vizuālās mākslas olimpiādē 7. martā pārstāvēja skolas olimpiādes uzvarētājas -

Laura Makšima (7.A klase)
Ance Lapiņa (8. klase)
Andželika Petkuna (7.B klase)

Apsveicam Andželiku Petkunu ar iegūto atzinību Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu vizuālās mākslas olimpiādē 7. martā!

Paldies skolotājai Dainai Leitei!

 


 

 

Skolas vizuālās mākslas olimpiāde ir noslēgusies

1. vieta - Laura Makšima (7.a klase)

2. vieta - Ance Lapiņa (8. klase)

3. vieta - Andželika Petkuna (7.b klase)

Atzinība:

Artim Mežzinskim (9.a klase),

Armandam Hildebrantam (9.a klase)

Ralfam Liepiņam (5.klase)

Ellīzai Geidukai (5.klase)

Arnim Stirānam (8. klase)

Kitijai Kalnačai (3.d klase).


Vizuālās mākslas olimpiādes noslēgums - izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana notika 4. februārī. Vēlam olimpiādes uzvarētājam veiksmīgi pārstāvēt mūsu skolu Valmieras pilsētas un apkārtējo pagastu vizuālās mākslas olimpiādē.

 

 


 

 

Svētki piparkūku ciemā

2012. gada 12. decembrī Rīgas speciālajā internātpamatskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem notika pasākums „Svētki piparkūku ciemā”.

Uzdevumi:

1) izgatavot piparkūku māju 5-6 skolēniem un nelielu stāstu;

2) sagatavot fotostāstu par piparkūku mājas tapšanu;

3) prezentēt fotostāstu;

4) īss priekšnesums.

Dalībnieki:

1) Strazdumuižas internātskola – attīstības centrs vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem;

2) Rīgas 1. speciālā internātpapatskola;

3) Rīgas 3. speciālā internātpapatskola;

4) Rīgas 4. speciālā internātpapatskola;

5) Rīgas speciālā internātpamatskola bērniem ar dzirdes traucējumiem;

6) Valmieras vājdzirdīgo bērnu speciālā internātvidusskola – attīstības centrs.

Pasākums noritēja labā gaisotnē. Bija plaša piparkūku māju izstāde, ko gatavojuši pasākuma dalībnieki. Bija iespējam noskatīties visu  dalībnieku prezentācija un priekšnesums.

Darbojās radošās darbnīcas, kur skolēni ar cukura glazūru dekorēja izceptus piparkūku cimdus. Pēc tam darinājumus izlika zālē visu apskatei.

Mūsu skolēni saņēma pateicības rakstu, saldumus un grāmatu par piedalīšanos. Vēl Rīgas skolēni apdāvināja visus ar pašdarinātu izšūtu sirsniņu – atstarotāju.

Guvām labu pieredzi strādāt komandā:

Lelde Kursīte 6. klase;

Kaiva Dubrovska 6. klase;

Mirdza Rūja 6. klase;

Laura Makšima 6. klase;

Beāte Grišpone 9. klase;

Maija Pāne 9. klase;

Tulks Elīna Jefremova;

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja Ruta Paegle;

Literatūras skolotāja Gunta Petraško.


Skolotāja Ruta Paegle

 

 


 

9. maijā skolā norisinājās ikgadējā „Modes skate”, kurā meitenes no 5. – 9. klasei demonstrēja savus šūtos tērpus un adījumus. Skates noslēgumā notika skolas mājturības olimpiādes uzvarētāju apbalvošana.

No 9. līdz 11. maijam skolas zālē uz skatuves varēja apskatīt visus 4. – 9. klašu skolēnu veidotos rokdarbus.


 

 


 

APSVEICAM

Jāni Strodu (9.kl.) par iegūto 3. vietu Valmieras pilsētas un starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē!

 

 


 

Vizuālās mākslas olimpiāde

Mūsu skola regulāri piedalās Valmieras starpnovadu vizualās mākslas olimpiādē. Šajā mācību gadā olimpiāde notiek 1. – 4. un 8. – 11. klašu grupās, tās tēma – „Fragments un veselums. Lineārā perspektīva.” Tiek dots attēls – uzdevums ir turpināt zīmējumu, ievērojot lineārās perspektīvas likumus. Vecākajā klašu grupā darbs jāveic tonāli, bet jaunākajā – ar krāsu zīmuļiem. Visiem vajadzīga iztēle un radoša domāšana. Skolas olimpiādē vislabāk veicies Elīzai Geidukai, Ralfam Liepiņam (abi 3.kl.), Jānim Strodam, Ģirtam Paģirim, Elvīrai Jonušauskai, Dāvim Beitikam (visi 9.kl.). Darbus var apskatīt izstādē skolā.

Mūsu skolu Valmieras starpnovadu vizualās mākslas olimpiādē 07.02. pārstāvēs Elīza Geiduka, Ralfs Liepiņš, Jānis Strods.


Vizuālās mākslas skolotāja Daina Leite

 

 


 

 

Izstāde 2010./2011. mācību gada Ziemassvētkos


 

 


 

 

Sasniegumi

Mācību olimpiādes uzvarētājs 2009./ 2010. mācību gadā -  Ādolfs Kristapsons (11 klase), kurš ieguva 2. vietu Novadu un Valmieras pilsētas atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (ar izvēli koka un metālu tehnoloģijas), kā arī piedalījās Valsts atklātā mājturības olimpiādē (ar izvēli koka un metālu tehnoloģijas) un ieguva atzinību.


renale est une cause levitra en ligne pas cher interruption rapide de, medecinc'est deja achat kamagra france pharmacie Les causes medicales et, erectiles Anomalies vente kamagra pharmacie consulter un, de ces erections kamagra sans ordonnance les aider a surmonter, pannes sexuelles est levitra generique une autre panne angoisse, signifie que l'homme est cialis pharmacie trop nombreuxIls, perdent du temps kamagra france pharmacie consultation d'un, surmenage Un homme levitra en france dedramatiser et savoir, fatiguele levitra sans ordonnance pouvant survenir, souhaiteraient 20 % des kamagra prix d'hommes eprouvent des,