Valodu MK aktualitātes

 • PDF
 • Drukāt
 • E-pasts


Februāris – glītrakstīšanas mēnesis.

Konkursā par glītāko rokrakstu piedalījās visi 5. – 11. klašu skolēni. Pēc pašu skolēnu ieteikuma vērtējām atsevišķi zēnus un meitenes.

Katra skolēnu grupa saņēma tekstu. Šoreiz tas bija dzejolis par Latviju un valodas tēmu. Rakstīšana un noformēšana notika latviešu valodas stundās. Visi skolēni ļoti centās. Interesanti bija tas, ka dažu labu rokrakstu bija pat grūti atpazīt, cik ļoti tas bija izmainījies, salīdzinot ar ikdienas rakstīšanas veidu. Pārskatot un labojot atsevišķu  skolēnu ikdienas darbus, skolotājam bieži vien jānodarbojas ar šifrēšanu. Šie rokrakstu paraugi bija patīkams pārsteigums.

Pēc rakstīšanas visi rokraksti tika sakārtoti 2 mapītēs , un tad sākās vērtēšana. To šoreiz darīja tikai paši skolēni.

Apkopojot vērtēšanas rezultātus, protams, tika noskaidoti glītākie rokraksti. Tie bija šādi.

Meitenes –

1. vieta – Elīza Geiduka

2. vieta – Elvita Driķe

3. vieta – Madara Zēmele

Zēni –

1. vieta – Andis Rasmuss

2. vieta – Nauris Pintāns

3. vieta – Kristaps Razminovičš

Apskatot un priecājoties par skolēnu darbiņiem, gribas teikt:

„Tu taču vari arī ikdienā rakstīt glīti un kārtīgi!”

Valodu MK vadītāja Maiga Paegle

 


Svešvalodu olimpiāde skolā

4. februārī mūsu skolā notika svešvalodu olimpiāde. Tajā piedalījās 5. – 11. klašu labākie valodu zinātāji. Skolēni rādīja savas prasmes angļu un krievu valodu apguvē.

Angļu valodā 5. – 7. klašu grupā uzvarēja:

1. vieta  – Paula Nikola Upesjure

2. vieta – Madara Zēmelē

3. vieta – Kristofers Kraze

Angļu valodā 8. – 9. klašu grupā uzvarēja:

1. vieta  – Lelde Kursīte

2. vieta – Laura Makšima

3. vieta – Daniela Krilova

Angļu valodā 10. – 11. klašu grupā uzvarēja:

1. vieta  – Kristaps Razminovičs

2. vieta – Viktors Kņazkins

3. vieta – Jānis Brička

Krievu valodā 10. – 11. klašu grupā uzvarēja:

1. vieta  – Viktors Kņazkins

2. vieta – Jānis Brička

3. vieta – Kristaps Razminovičs


Skolotāja Sniedze Gubina

 

 


 

 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde skolā


27. janvārī skolā notika olimpiāde tiem 5. – 11. klašu  skolēniem, kuriem labāk veicas latviešu valodā un literatūrā. Priecēja tas, ka piedalīties un savus spēkus pārbaudīt vēlējās visi 7. klases skolēni.  Tātad dalībnieki bija:

1) Beatrise Biezbārde (5.kl.)

2) Kristofers Kraze (5.kl.)

3) Dārta Zariņa (6.kl.)

4) Atvars Naglis (6.kl.)

5) Madara Zēmele (7.kl.)

6) Ralfs Liepiņš (7.kl.)

7) Raivis Gončaruks (7. kl.)

8) Paula Nikola Upesjure (7.kl.)

9) Huberts Bērziņš (7.kl.)

10) Laura Vicinska (8.kl.)

11) Daniela Krilova (8.kl.)

12) Lelde Kursīte (9.a kl.)

13) Elza Alise Zariņa (9.a kl.)

14) Kristīne Bērziņa (9.b kl.)

15) Arnis Stirāns (10.kl.)

16) Kristīne Bistrova (10.kl.)

17) Elīna Pudža (11.kl.)

18) Viktors Kņazkins (11.kl.)

19) Valters Rutko (11.kl.)

Katrs skolēns strādāja individuāli un pildīja  uzdevumus, kuru mērķis bija skolēnu valodas izpratnes pārbaude.

3. februārī atkal sanācām kopā, lai apbalvotu labākos, izvērtētu darbus. Vērtēšana notika 3 grupās –

5. – 7. klašu grupā

1. vietu ieguva Madara Zēmele,

2.  vietu – Kristofers Kraze,

3. vietu – Paula Nikola Upesjure.

8. – 9. klašu grupā

1. vietu ieguva Lelde Kursīte,

2. vietu – Kristīne Bērziņa,

3. vietu – Elza Alise Zariņa.

10. – 11. klašu grupā

1. vietu ieguva Viktors Kņazkins,

2. vietu – Valters Rutko,

3. vietu – Kristīne Bistrova.

Paldies visiem skolēniem par darbu!

16. februārī divpadsmit mūsu pamatskolas skolēni ir uzaicināti uz Rīgas internātpamatskolu bērniem ar dzirdes traucējumiem, kur notiks Valodu diena. Tā būs vēl viena iespēja parādīt savas zināšanas latviešu valodā un literatūrā, valodas izpratnē. Skolēni strādās jauktās komandās, varēs viens otram palīdzēt, atbalstīt, uzturēt komandas garu.

Valodu MK vadītāja Maiga Paegle

 

 


 

Literatūras radošās darbnīcas

Pašās semestra beigās, kad atzīmes ir izliktas, kad mācīties vairāk tā īsti negribas, mūsu skolā notika radošās darbnīcas literatūrā. Tās organizēja Valodu metodiskā komisija sadarbībā ar Mājturības un tehnoloģiju metodisko komisiju.

Tātad 16. decembrī skolēni veidoja maketus, tēlus,  zīmējumus par kādu literāru darbu, kuru mācījušies literatūras stundās. Katra klase to izvēlējās pēc savām interesēm.

Bija dažādu materiālu izvēle – gan dzijas, gan dažādas lupatiņas, gan papīri, veci žurnāli un avīzes, papes, kastes u.c. Skolēni strādāja  4.,5. un 6. stundā. Laiks pagāja nemanot. Prieks, ka darbā iesaistījās visi skolēni, likās, ka neviens nepalika malā stāvētājos.

Protams, liels paldies par atbalstu jāsaka gan latviešu valodas un literatūras skolotājām, gan mājturības un tehnoloģiju skolotājiem.

Pārsteidza skolēnu radošums, izdoma, fantāzija un „zelta rokas”, jo gala rezultāts patiešām bija fantastisks – tur bija gan maketi, gan lelles – tēli, gan dažādi citi veidojumi.

Pēc radošās darbošanās rīkojām izstādi datoru klasē, kur to ar inreresi aplūkoja gan paši skolēni, gan skolotāji.

Šos darbiņus centīsimies saglābāt un izmantot literatūras stundās, kad par attiecīgo literāro darbu mācīsies citi skolēni, piemēram, lielisks bija 7. klases makets pēc Oskara Vailda pasakas „Laimīgais princis”, 8. klases makets par Aleksandra Čaka stāstu „Spēle ar dzīvību”, 10. klases gandrīz vai skulptūra par sengrieķu literatūru, 11. klases makets par Imanta Ziedoņa epifānijām, 9.a un b klases darbs par Bībeles mītiem – pasaules radīšana. Intersanti darbiņi bija arī pārējiem skolēniem. Paldies visiem!

Eglītes vakarā visi skolēni saņēma saldas balviņas jaunai enerģijai.Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle

 


 

 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde

Skolā sācies olimpiāžu laiks -  skolēniem ir iespēja parādīt savas prasmes un zināšanas, pildot uzdevumus, kuri veidoti netradcionāli.

28. janvārī notika latviešu valodas un literatūras olimpiāde. Tās dalībniekus izvirzīja skolotāji, bet liels bija pārsteigums un prieks, ka bija vairāki skolēni, kuri atnāca un pieteicās paši.

Olimpiādes dalībnieki bija:

Atvars Naglis

Madara Zēmele

Ralfs Liepiņš

Huberts Bērziņš

Elīza Geiduka

Raivis Videnieks

Laura Vicinska

Lelde Kursīte

Kristīne Bērziņa

Kristīne Bistrova

Elīna Žurakovska

Agnija Leišavniece

Elvīra Jonušauska

Kristaps Razminovičs

Valters Rutko

Viktors Kņazkins

Lāsma Vorslova

Šoreiz katrs skolēns uzdevumus pildīja individuāli. Bija sagatavota „slepenā” aploksne ar uzdevumiem pa klašu grupām –

5. – 7. klasei,

8. un 9. klasei,

10. un 12. klasei.

Skolēni saņēma aploksnes un varēja sākt strādāt. Visi darbam piegāja ļoti nopietni. Uzdevumos vajadzēja parādīt savas prasmes valodas izpratnē un pielietojumā.

Visi skolēni, kuri piedalījās, jau ir kā uzvarētāji, jo viņi jau ir labākie. Bet olimpiādes uzdevums tomēr ir noskaidrot tos, kuri vislabāk tika galā ar uzdevumiem.

Ar iegūtajiem punktiem un vietu sadalījumu var iepazīties tabulā šeit

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle

 

 


 

Valodas spēle „Valoda, valodiņa...”

Mūsu skolā īsi pirms ziemas brīvlaika tradicionāli notiek pasākums, kas saistīts ar latviešu valodu un literatūru. Tā arī šogad 18. decembrī 5. – 12. klases skolēniem bija iespēja piedalīties valodas spēlē „Valoda, valodiņa ...”.

Meitenes un zēni saņēma spēles dalībnieka kartiņas un darbojās dažādās valodas „stacijās”, kurās uzdevumi bija sagatavoti atbilstoši klašu grupām.

Skolēni varēja parādīt savas prasmes un iemaņas valodas praktiskajā lietošanā, piemēram, nosaukt pulksteņa laiku, dažādu profesiju pārstāvjus un vietu, kur tie strādā. Skolēniem bija iespēja nostiprināt vārdu krājumu, kas nepieciešams iepērkoties. Sava attapība bija jāparāda, izmantojot valodā frazeoloģismus, latviešu sakāmvārdus un parunas. Jautrus brīžus sagādāja uzdevums, kurā pēc apraksta vajadzēja noteikt Latvijas pilsētu ģerboņus.

5. - 9. klašu grupā labākie rezultāti bija Mikam Avdejevam, Elīnai Žurakovskai, Leldei Kursītei Rolandam Pintānam un Ralfam Liepiņam.

10. – 12. klašu grupā labākie sasniegumi bija Elvīrai Jonušauskai, Kristīnei Magonei un Jānim Feldmanim.

Paldies Leldei Kursītei un Rolandam Pintānam par afišas noformēšanu!

Vēlam visiem labus rezultātus un ceram uz sadarbību arī nākamajā gadā!

Latviešu valodas skolotājas

 

 


 

Skolēni raksta

„Mana valsts, mans cilvēks, valoda, novads...”

Sagaidot mūsu Latvijas 96. dzimšanas dienu, skolēni rakstīja radošus darbiņus. Katrs varēja izvēlēties tematu, kurš labāk patīk, par ko gribētos pastāstīt. Tā nu tapa  apraksti “Mans cilvēks”, stāstījumi par ģimeni, dzejoļi, tika ilustrētas teikas par savu novadu, skolēni paši  veidoja stāstījumus par savu dzimto vietu, par savu novadu. Skolēni lapas  skaisti noformēja, un  tā mums ir vairākas mazas grāmatiņas par savu zemi, cilvēkiem.

Lūk, daži citāti no mūsu skolēnu darbiem!

 1. un 7. klases skolēni rakstīja dzejoļus, kuri bija veltīti Latvijai. Daži no tiem.

Herberts Misa (6.kl.) -

“Laimīga dzīve:

Apkārt man draugi,

Tētis un mamma.

Valoda mūsu skan.

Izaugsim lieli un čakli,

Jaunus darbus darīsim,

Atcerēsimies dzimteni!”

Atvars Naglis (5.kl.) -

“Ir gīmenē svētku prieks.

Jau pilsētā karogu daudz.

Arī pie mans mājas.”

Laura Makšima (8.a kl.) -

“Visiem Latvijā jādara savs darbs, tad visi būs laimīgi. Es savam draugam no ārzemēm parādītu Latvijas dabu.”

Kristers Lāns (8.a kl.) -

“Man patīk Latvijas daba. Es par to rūpējos, satīru lapas. Savam ārzemju draugam es rādītu Gauju un Sietiņiezi.”

Lelde Kursīte (8.a kl.) -

“Es ar ģimeni esmu apceļojusi gandrīz visas Latvijas pilsētas. Manuprāt, Latvijas skaistākās pilsētas ir Ventspils, Sigulda un Turaida, jo rudenī šajās vietās ir krāsainas ainavas.”

Elza Alise Zariņa (8.a kl.) -

“Es dzīvoju skaistajā Rīgā. Manam dzīvojamam rajonam ir skaists vārds Šampēteris. Tas atrodas starp Zolitūdi un lielveikalu “Spice”. Šai vietai diemžēl ir nabadzīgs vēstures stāsts.”

Rolands Pintāns (8.a kl.) pastāsta:

“1943. gadā mana vecmāmiņa un vecvecmāmiņa tika aizvestas uz Sibīriju vergot, viņas atgriezās pēc 8 gadiem.”

8. b un 9. klases skolēni raksta par cilvēkiem, draugiem, ģimeni Latvijā, ar kuriem viņi lepojas, ar kuriem kopā ir labi un interesanti.

Jānis Tamsons (8.b kl.) -

“Es pastāstīšu par savu tēti. Mans tētis ir lauksaimnieks. Viņš ir stādīgs, stiprs un gudrs, izpalīdzīgs.

Viņam patīk kopā ar ģimeni apceļot Latviju. Mums patīk dzīvot laukos.”

Kristiāns Geiduks (8.b kl.) stāsta par savu brālēnu, kurš dzīvo un strādā Latvijā.

Ļoti mīļi stāsti par savu mammu raksta Madara Urbāne (9.kl.):

“Mana mamma ir strādīga, labsirdīga, izpalīdzīga. Viņai ļoti patīk savs darbs. Kad viņa nāk mājās, mamma ir ļoti nogurusi. Viņai ir slinkums gatavot vakariņas. Tad mēs ar māsu palīdzam.”

Ar mīlestību par savu lielo ģimeni un mājām raksta Agnija Leišavniece (9.kl.) -

“Es ļoti rūpējos par savu ģimeni. Es ļoti mīlu savu ģimeni.”

Par savu vecāko brāli un tēti stāsta Arnis Stirāns (9.kl.) -

“Manu brāli sauc Guntis. Viņš mācās augstskolā. Viņam patīk darbs armijā. Viņš vienmēr palīdz savai ģimenei.”

Dinārs Visockis, Kaiva Dubrovska, Andželika Petkuna, Ance Lapiņa gribēja pastāstīt par saviem draugiem.

Kristīne Bistrova (9.kl.) lepojas ar to, ka redzēja skaistas Latvijas vietas – Ventspili, Liepāju, Bausku, Rundāli: “man ļoti patika ceļojumi pa Latviju.”

Prieks, ka Elīna Žurakovska (9.kl.) izvēlējās aprakstā “Mans cilvēks” stāstīt par savu skolotāju.

Kristīne Bērziņa (8.b kl.) uzrakstīja radošo darbu “Vecās mājas stāsts”. Nu arī šādi notikumi var būt.

Ar visu skolēnu  darbiņiem var iepazīties un  izlasīt mūsu skolas bibliotēkā.

Aizej un izlasi!

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle


  

Spēles valodas attīstīšanai

Šajā mācību gadā skolas metodiskā tēma ir “Mācību satura apguves saistība ar praktisku dzīvesdarbību”.

Latviešu valodas un svešvalodu skolotāji savā metodiskajā komisijā nolēma, ka izgatavos spēles , kuras palīdzēs nostiprināt skolēnu mācību procesā apgūtās zināšanas un saistīt tās ar valodas pielietojumu, praktisko dzīvesdarbību.

17. martā komisijas darba grupā tās prezentējām.

Pedagogi bija izgatavojuši šādas spēles:

1) sinonīmu domino – trīs dažādi veidi (Dace Lediņa),

2) spēle “Valodas cirks” (Līga Lāce),

3) spēle ”Spēlē un mācies!” (Elīna Jefremova, Maiga Paegle) par 7 tēmām,

4) spēle par antonīmu izmantošanu valodā (Ina Bankava).

Līdz mācību gada beigām tās aprobēsim dažādās klasēs, varēsim ar tām samainīties, ņemot vērā kolēģu ieteikumus un atziņas, tās pilnveidot.


Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle

 


 

 

Par latviešu valodas spēli

11. martā skolā notika latviešu valodas spēle „Nāc un piedalies!”. Šajā spēlē piedalījās 5. – 12. klašu skolēni. Skolēniem bija iespēja atsvaidzināt esošās, kā arī izmantot tikko iegūtās zināšanas par latviešu valodas jautājumiem. Bija jāveic uzdevumi par folkloras valodu, par frazeoloģismu izmantošanu valodā. Lielāku laiku spēles dalībniekiem paprasīja uzdevumi par darbības vārdu formu veidošanu un izmantošanu.

Godalgotās vietas 5. – 8. klašu grupā ieguva Lelde Kursīte (7.A kl.), Elīna Žurakovska (8. kl.), Elza – Alise Zariņa (7.A kl.).

9. – 12. klašu grupā labākie rezultāti bija Lienei Jaunzemei (12. kl.), Kristīnei Magonei (11. kl.). Lāsmai Vorslovai (11. kl.).


Paldies skolēniem par lielo atsaucību!

Skolotājas Ina Bankava, Līga Lāce, Dace Lediņa

 

 


 

Ja tu gribi rakstīt ...

20. februārī 5. - 12. klašu skolēniem notika tikšanās ar Latvijas Nedzirdīgo savienības avīzes “Kopsolī”korespondentu Zigmāru Unguru.

Viņš pastāstīja par sevi, par mācībām dzirdīgo skolā, par dienestu Padomju armijā, par aforismu rakstīšanu. Interesanti tas, ka viņš līdz 24 gadu vecumam vispār nebija saskāries ar nedzirdīgo cilvēku vidi, kaut gan dzirdi zaudējis jau 8 gadu vecumā. Dzīvojot uz laukiem, mācoties lauku skolā, ar šādiem cilvēkiem nebija iznācis satikties. Tagad Zigmārs labi runā zīmju valodā, bet pats saka, ka vieglāk savu domu tomēr pateikt esot mutvārdu valodā.

Interesanta bija Z. Ungura veidotā prezentācija, kā veidot rakstus avīzei. Pamatā visam ir zelta likums “Kas? Kur? Kad?” Par katru no šā likuma daļām tika pastāstīts sīkāk. Skolēni uzdeva jautājumus gan par vidi, kurā viņš dzīvojis agrāk, gan par darbu avīzē “Kopsolī”. Zigmārs Ungurs aicināja, lai skolēni raksta par notikumiem skolā, sūta fotogrāfijas. Avīzē pašlaik strādā tikai 2 cilvēki, tāpēc darba ir daudz, lai savāktu, apkopotu informāciju.

Zigmāram Unguram bija tikšanās ar skolēniem, skolas direktoru, direktora vietnieci audzināšanas darbā Inu Kursīti. Skolēnu dome, pulciņu dalībnieki pastāstīja par interešu izglītību mūsu skolā, par mācību priekšmetu pasākumiem (olimpiādēm, spēlēm), par pēcpusdienas aktivitātēm.

Tagad gaidīsim informāciju par mūsu skolu avīzē “Kopsolī”.


Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle 

 

Latviešu valodas un angļu valodas olimpiādes skolā.

Katru gadu janvāra beigās skolā Valodu metodiskā komisija organizē olimpiādi latviešu valodā, kuras mērķis ir skolēnu valodas pilnveidošana, savas valodas prasmes parādīšana.

Lai skolēniem radītu lielāku interesi, katru gadu tiek mainīta olimpiādes forma – ir bijis skolēnu individuālais darbs, pāru darbs, grupu darbs (kad skolēnus izvirza skolotāji, tad tiek veidotas grupas). Šoreiz arī darbs notika  grupās, bet tās veidoja paši skolēni. Vidusskolas latviešu valodas skolotāja Dace Lediņa izvirzīja 5 labākos valodas pratējus no 11. un 12 klases skolēnu vidus. Tās bija Liene Jaunzeme, Amanda Hildebrante, Diāna Grenēvica, Elvīra Jonušauska, Kristīne Magone. Meitenēm bija uzdevums sarunāt 5 dalībniekus savā  olimpiādes komandā. Tiem bija jābūt no dažādām klasēm, bet izvēle bija pašu komandieru ziņā.

Olimpiāde notika 30. janvārī, bet komandas tika veidotas jau iepriekšējās dienās. Protams, svarīga bija komandieru māka sarunāt, pamatot. Komanda izveidota, bet arī tad var gadīties kāda neveiksme – dalībnieks saslimst, jāmeklē cits. Bet galu galā viss bija kārtībā, un noteiktajā dienā komandas pilnā sastāvā varēja sākt darbu.

Pirmais uzdevums bija izlozēt komandas krāsu un izdomāt nosaukumu. Nosaukumi bija šādi:

•) “Cacas” (tajā darbojās tikai meitenes),

) “Vērši” ( trīs no komandas dalībniekiem pēc horoskopa ir Vērši),

•) “Pūce” (gudrs putns),

•) “Olgas ģimene” (komanadas vadītājai Elvīrai skolā ir iesauka Olga),

•) “Bulīši” (tā taču vēl ir iespēja uzvarēt)

Visi šie pamatojumi bija ļoti interesanti.

Tad sākās darbs pie uzdevumu veikšanas. Komandu dalībnieki tiešām strādāja kā viens vesels – sadalīja uzdevumus, apspriedās, palīdzēja viens otram, bija draudzīgi.

11. februārī notika uzvarētāju apbalvošana. Ar iegūtajām vietām, punktu skaitu var iepazīties tabulā “Latviešu valodas olimpiādes rezultāti” šeit.

6. februārī notika angļu valodas olimpiāde. Skolotāja Jekaterina Maksimova uzdevumus sagatavoja pa klašu grupām. Skolēni strādāja individuāli. Rezultāti ir šādi:

Vietu sadalījums ir šāds:

5., 6. klašu grupā -

1. vieta Ralfs Liepiņš

2. vieta Dana Cērmane

3. ieta Madara Zēmele, Miks Avdejevs, Daniela Krilova

7., 8. klašu grupā -

1. vieta Lelde Kursīte

2. vieta Andželika Petkuna

3. vieta Laura Makšima

9. klašu grupā -

1. vieta Viktors Kņazkins

2. vieta Kristaps Razminovičs

3. vieta Jānis Brička

11., 12. klašu grupā -

1. vieta Liene Jaunzeme

2. vieta Kristīne Magone

3. vieta Diāna Grenēvica

Paldies visiem dalībniekiem! Tiekamies nākošajā gadā!

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle

 

 


 

 

29.janvārī vidusskolas skolēni devās mācību ekskursijā

Tā kā katram jaunietim jāsāk domāt par savu profesiju, tad priekšroka, protams, tiek dota datoram, internetam un ziņu portāliem. Mēs arī neesam izņēmums; centāmies sazināties un apciemot kādu ziņu portālu. Ārkārtīgi laipni mūs  sagaidīja, pastāstīja un visu izrādīja Apollo.lv. Ir ziņas, kas „deg” un ātri jāpublicē,  lai konkurenti tās neiegūst pirmie, ir ziņas, kas mainās lēnāk. Ir arī jāpērk un jāpārdod, jo alga ir jānopelna, un to pārsvarā šādi portāli pelna ar reklāmu palīdzību. Šajā darbā netrūkst arī joku, pārpratumu un pat strīdu- tos rada pārsvarā tie cilvēki, kuri veic saraksti. Bet Apollo.lv vadītāja saka, ka divas lietas gan jāatceras: interneta vidē tu neesi neredzams, tāpēc nevari darīt visu, ko vēlies, tai skaitā runāt visu, ko tīk. Un otrs- ja vēlies strādāt šādā vidē – tad jāmācās nepārtraukti, jāskatās pasaulē ar abām acīm un jāklausās  ar abām ausīm. Un jāzina valodas. Arī krievu valodas zināšanas  ir viens no priekšnosacījumiem, lai varētu strādāt šeit.

Mūsu ceļš turpinās uz Arsenāls.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē Arsenāls skatītājiem ir atvērta vērienīga izstāde „1914”, veltīta Pirmā pasaules kara simtgadei.

Projekts „1914” veidots īpaši Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālei Arsenāls – vēsturiskajam piemineklim, kas celts militārām vajadzībām, kara ieroču noliktava. Kopš 1988. gada vecais arsenāls pielāgots muzejam un izstāžu zālei.

Lielais karš nebijušos apmēros izpostīja pilis, muižas, to interjerus un unikālus mākslas priekšmetus. Reizē ar to visu zuda garīgā telpa un intelektuālais mantojums. Izstādes ievada instalācija Uz impēriju drupām pirmo reizi parāda Rundāles pils muzeja krājuma daļu – arhitektūras un interjeru, mākslas un sakrālo priekšmetu fragmentus, cietušus no karu un  varas maiņu satricinājumiem.

Karš izjauca ierasto dzīvi, pieprasīja drosmi riskēt, spēju upurēties, varbūt – atdot dzīvību. Izstādes sadaļa Strēlnieki”, iekļaujot fotogrāfijas no Latvijas Kara muzeja un privātkolekcijām, ataino strēlnieku dzīvi un cīņu par savu dzimteni – Tīreļpurvā, Nāvessalā, līdz leģendārajām Ziemsvētku kaujām un kaujām par Rīgu. „Mēs zinām, par ko mēs karojam. To zina un jūt katrs latviešu zaldāts. Šis karš ir tautas karš. Un tauta šinī karā iet mums pa priekšu,” tā strēlnieku sūtību raksturo Kārlis Skalbe.

Izstādes sadaļa Aculiecinieki” dod iespēju iepazīties ne tikai ar latviešu klasiskā modernisma darbiem, bet arī ar gleznām, grafikām un tēlniecības paraugiem no Pirmajā pasaules karā neatkarību ieguvušajām zemēm: Baltijas kaimiņvalstīm – Igaunijas un Lietuvas, ziemeļvalstīm – Somijas, no Centrālās un Austrumeiropas – Polijas, Slovākijas, Čehijas, Slovēnijas, Horvātijas, Serbijas un Ungārijas. Rīgā kopumā pārstāvēti 17 prestižākie mākslas muzeji un nacionālās galerijas no 11 valstīm.

Vai jūs zināt, kas ir SIRDSPUKTU ARHĪVS? Franču mākslinieks Kr. Boltanskis sirdspukstu arhīva veidošanu uzsāka 2005.gadā, tajā jau piedalījušies simtiem tūkstošu cilvēku. Viņš par sevi ir teicis: „Labā ziņa par mani ir tā, ka esmu ļoti cilvēcisks.”

Izstādes apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja ierakstīt savus sirdspukstus, kuri vēlāk tiks pārraidīti uz sirdspukstu bibliotēku Edžimas salā Japānas jūrā. Katrs, kurš to vēlas, var iegūt savu sirdspukstu ierakstu CD. Arī mēs.

Skolēni ļoti vēlējās redzēt, kāda tad Rīga izskatās no augšas. Tad nu arī nepilnā minūtē  „uzripojām” 33 m augstajā Televīzijas tornī  un tad arī skatījāmies   uz Rīgu no visām pusēm. Laiks bija tik labs, redzamība tik skaidra, ka redzējām tālumā Siguldas Bobsleja trases baltu „muguru” un tikpat baltus kuģus jūrā.

Un visbeidzot - skatījām Rīgas Mākslas Telpas Lielajā zālē grafikai veltītu izstādi GRAFIKA–S. Jaunākos darbus tajā parādījuši vairāk nekā piecdesmit Latvijas mākslinieki. Tas ir lielākais grafikai veltītais notikums Latvijā pēdējos divdesmit gados. Visvairāk uzkavējāmies pie darba, kuru sākotnēji it kā nesapratām, jo uz grīdas bija izbērti pelni. Bet tā jau ir- ja tie simbolizē vārdus-pateiktus, nepateiktus, dusmās vai priekos sacītus, tad tos vairs nenoķersi un neapturēsi. Tāpat jaunie mākslinieki bija interesenti pasnieguši  latiņa - sniegavīra, skudras – nenovēršamo „izkušanu un aiziešanu”. Un vēl citi un citi darbi.

Vairāk fotogrāfiju bilžu galerijā.


  

Konkurss „Skolas erudīts 2013.”

Piedalījās 5. – 12. klašu skolēni. Vispirms notika pa klasēm, tad fināls pa klašu grupām.

5. – 7. klašu grupā finālā piedalījās:

Lelde Kursīte,

Elza Zariņa

Miks Andrejes

Daniela Krilova

Ralfs Liepiņš

Huberts Bērziņš

Kristīne Bērziņa

Kristians Geiduks

Visvairāk punktu ieguva Lelde Kursīte

8. – 9. klašu grupā finālā piedalījās:

Armands Hildebrants

Ingars Matutis

Elīna Pudža

Elīna Žurakovska

Kristīne Bistrova

Kristaps Razminovičs

Visvairāk punktu ieguva Armands Hildebrants

11. – 12. klašu grupā titulu „Skolas erudīts 2013.” ieguva  Laura Igare

Valodu MK


Mācību ekskursija uz Rīgu

14. martā 9. - 12. klašu skolēni devās ekskursijā uz Rīgu – tur apmeklējām Valsts arhīvu, Anatomikuma muzeju un izstādi Latvijas Bankas ēkā “Latam 20”.

Vispirms devāmies uz Latvijas Valsts arhīvu. Tur jau mūs gaidīja gids. Mēs nelielā video prezentācijā iepazināmies ar arhīva darbu, ar iespējām, kādas tas piedāvā cilvēkiem. Skolēni paši digitāli varēja pārbaudīt, vai kāds no viņu dzimtas ir ticis izsūtīts uz Sibīriju 1941. vai 1949. gadā. Mēs redzējām arī telpas, kurās glabājas arhīva dokumenti. Interesanti bija apskatīt bijušo leģionāru pases.


Tad kāpām mūsu autobusā un braucām uz Anatomikuma muzeju. Pusotras stundas garā ekskursija gida pavadībā pagāja nemanot. Bija tāda sajūta, ka jaunieši būtu gatavi vēl un vēl  klausīties, uzdot jautājumus. Te liels nopelns ļoti atraktīvajam, interesantajam gidam. Viņš mācēja izvēlēties jauniešiem saistošus faktus un eksponātus. Gida komentāri par veselību, tās saglabāšanu  bija ļoti izglītojoši – kādu postu nodara nikotīns, alkohols, ūdens pīpes pīpēšana, nepareizi izvēlēts apģērbs u.c.


Pēc Anatomikuma apmeklējuma steidzāmies uz Latvijas Bankas ēku, kur apskatījāmies izstādi, kura ir veltīta mūsu latiņa 20 gadu jubilejai. Ļoti interesanti bija apskatīties, kā lata dizainu ir veidojuši dažādi mākslinieki. Izstādē bija apmēram 90 dažādu monētu. Mākslinieks naudas gabalam piešķir jaunu enerģiju – dod tēlu un simbola vērtību. Gides iepazīstināja ar monētu tapšanas vēsturi. Skolēni varēja piedalīties balsošanā par 2012. gada monētu un “Mana monēta”. Radošajās darbnīcās paši varēja uzzīmēt sava lata dizainu. Mēs redzējām  mūsu eiro naudas monētu paraugus, uz kuriem ir 2014. gads.  Interesanti bija arī apskatīties astoņas vai pat deviņas vecā sudraba pieclatnieka monētas. Tautā tās sauc par Mildām.


Visi skolēni atzina, ka ekskursija bija interesanta, ka viņi daudz uzzināja.

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle

Angļu valodas olimpiāde

14. februārī skolā notika Angļu valodas olimpiāde, kurā piedalījās 18 skolēni no 5. līdz 12. klasei. Angļu valodu skolēni sāk apgūt jau no 3. klases un mācās to trīs stundas nedēļā. Lai veiksmīgi tiktu galā ar 7 olimpiādes uzdevumiem, bija vajadzīgs plašs vārdu krājums, prasmes valodas lietošanā, kā arī gramatisko konstrukciju zināšana. Piedaloties šādos pasākumos skolēni uzzina kaut ko jaunu, nostiprina iepriekš apgūto.

Olimpiādes uzvarētāji

5. – 7. kašu grupā

1. vieta – Lelde Kursīte

2. vieta – Laura makšima

3. vieta – Andželika Petkuna

8. – 9. klašu grupā

1. vieta – B eāte Grišpore

2. vieta – Armands Hildebrants

3. vieta – Viktors Kņazkins

10. – 12. klašu grupā

1. vieta – Liene Jaunzeme

2. vieta – Inta Hartmane

3. vieta – Sanita Upīte


Angļu valodas skolotājas Baiba Sedlova un Jekaterina Maksimova


 


 

 

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde

31. janvārī mūsu skolā notika latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5. - 12. klases skolēniem. Skolotāji izvirzīja dalībniekus – tos skolēnus, kuriem ir labas sekmes un prasmes šajos mācību priekšmetos.

Skolēni bija sadalīti divās klašu grupās -

1. grupa – 5. – 8. kl. skolēni,

2. grupa – 9. – 12. kl. skolēni.

Darbs notika pāros. Skolēni paši varēja izvēlēties, ar kuru skolēnu no savas grupas kopā veiks olimpiādes uzdevumus. Uzdevumi bija veidoti tā, lai skolēni varētu parādīt savas valodas pielietošanas un izpratnes prasmes. Visi olimpiādes dalībnieki strādāja ļoti apzinīgi un bija ieinteresēti. 11. klases skolniece Amanda Hildebrante pēc darba veikšanas teica: “Uzdevumi tiešām bija interesanti!”

5. februārī notika skolēnu apbalvošana. Visiem dalībniekiem bija sarūpēts jauks cienasts, bet 1., 2. un 3. vietas ieguvēji pāri saņēma arī nelielas balvas. Tie bija:

5. – 8. klašu grupā:

1. vieta Leldei Kursītei un Laurai Makšimai,

2. vieta Armandam Hildebrantam un Arnim Stirānam,

3. vieta Laurai Vicinskai un Mikam Avdejevam.

9. – 12. klašu grupā

1. vieta Kristīnei Kristai Magonei un Lienei Jaunzemei,

2. vieta Amandai Hildebrantei un Arvim Vocišam.

3. vietu dalīja 2 pāri

Sanita Upīte un Beāte Grīnšpone

un

Diāna Grenevica un Elvīra Jonušauska.

Paldies visiem dalībniekiem un latviešu valodas un literatūras skolotājiem!

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle


  

Rokrakstu konkurss 5. - 12. klašu skolēniem

“Raksti skaisti!”

I semestra beigās notika konkurss, kuram skolēnam ir skaistākais, salasāmākais rokraksts. Skolēni paši izvēlējās tekstu, kuru gribētu pārrakstīt. Tas varēja būt gan dzejolis, gan kāds stāstījums, gan ticējumi u.c. Latviešu valodas stundās skolēni šo uzdevumu izpildīja.

Tad notika vērtēšana. To šoreiz veica tikai paši skolēni – piedalījās visi. Vērtēšana notika no 1 - 10 punktiem. Lai tā notiktu objektīvi, skolēni nezināja, kuram pieder izpildītie rokrakstu paraugi. Tiem bija tikai numuri. Beigās 9. klases skolēni palīdzēja saskaistīt visus punktus un izrēķināt, kura skolēna rokraksts ir novērtēts ar visvairāk punktiem.

Rezultāti bija šādi:

1. vieta Kritīnei – Kristai Magonei (10. klase),

2. vieta Beātei Grīnšponei (9. klase),

3. vieta Mairai Bružei (12. klase)

Vēl labi rezultāti bija Alīnai Suhmanovai (11. klase) , Lāsmai Vorslovai (10. klase), Elīnai Žurakovskai (7. klase).

Ikdienā mēs bieži vien aizmirstam, ka rokraksts var daudz pastāstīt par cilvēku, viņa raksturu. Bija patiešām prieks lasīt visu skolēnu darbiņus, jo visi bija pacentušies.

Šāds konkurss skolā notika primo reizi.

Paldies!

Valodu MK vadītāja Maiga Paegle
Literāro darbu ilustrācijas.

I semestra beigās, kad jau vērtējumi izlikti un vairāk negribas ne lasīt, ne rakstīt, 5. - 12. klašu skolēni atcerējās, ko mācījušies literatūras stundās. Skolēni izvēlējās kādu literāro darbu un par to zīmēja vai nu ilustrāciju, vai komiksu, vai attēlu sēriju, vai veidoja kolāžu.

Darbu izstādi varam aplūkot skolas bibliotekā visu janvāra mēnesi.

Valodu MK vadītāja Maiga Paegle

 

 


 

Pasākums 5. - 12. klašu skolēniem

“Ko tu zini par valstīm un valodām?”

22. novembrī skolā notika pasākums “Ko tu zini par valstīm un valodām?”. Jau iepriekšējā dienā skolēni izveidoja trīs komandas. Virsvadība bija vidusskolēniem – no viņu vidus tika izvēlēti komandu vadītāji, kuri savāca savu komandu. Noteikums bija tāds, ka komandā bija jābūt dažādu klašu skolēniem. Komandieris varēja izmantot savas pierunāšanas, organizēšanas prasmes.

Tā nu spēle varēja sākties. Komandas izdomāja nosaukumu. Tie bija šādi - “Skype”, “Vidzemnieki, “”Desiņa”. Komandām bija jāveic dažādi uzdevumi par valstīm un valodām. Piemēram, bija doti 10 avīžu un žurnālu paraugi 10 valodās. Skolēniem bija jāizdomā, kurai valodai tie atbilst (valodas bija dotas). Interesants bija uzdevums, kurā bija jānosaka, kurām 20 valstīm atbilst izstādītie 20 suvenīri. Skolēni ļoti labi tika galā ar šiem uzdevumiem. Bija jāveic arī tulkojumi latviešu valodā no angļu un krievu valodas. Tos sagatavoja angļu valodas skolotāja Jekaterina Maksimova un krievu valodas skolotāja Sniedze Gubina. Skolēniem bija arī jāuzraksta vakstu valodas, jānosaka valstis pēc karoga, ģerboņa, nozīmīgām vietām. Visgrūtākais izrādījās uzdevums par tautu tērpiem. Prieks bija skatīties, ka skolēni darbojās ar ieinteresētību un ir zinoši un attapīgi.

Apkopojot rezultātus, redzējām, ka 1. vietu ieguva komanda “Vidzemnieki” (komandieris Arvis Vocišs), 2. vietu  ieguva komanda “Skype” (komandiere Kristīne Krista Magone), 3. vieta komandai “Desiņa” (komandieris Alvis Vestfāls).

Pasākumu sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotājas I. Bankava, D. Lediņa, G. Petraško, M. Paegle un skolotāja L. Lāce.

Valodu metodiskās komisijas vadītāja Maiga Paegle.

 

 


 

Angļu valodas olimpiādes rezultāti

2011./2012. m. g.

2.02.2012.

5. – 7. klases

1. vieta Armands Hildebrants

2. vieta Lelde Kursīte

3. vieta Elīna Žurakovska

8. – 9. klases

1. vieta Elvīra Jonušauska

2. vieta Dana Povhana

3. vieta Beāte Grīnšpone

10. – 11. klases

1. vieta Liene Jaunzeme

2. vieta Diāna Grenēviča

3. vieta Inta Hartmane

Latviešu valodas olimpiādes rezultāti

2011./2012. m. g.

2.02.2012.

6. – 7. klases

1. vieta Armands Hildebrants

2. vieta Elīna Žurakovska

3. vieta Kristīne Bistrova

8. – 9. klases

1. vieta Elvīra Jonušauska

2. vieta Kristīne Krista Magone

3. vieta Beāte Grīnšpone

10. – 11. klases

1. vieta Amanda Hildebrante

2. vieta Liene Jaunzeme

3. vieta Diāna Grenēviča

3. vieta Inta Hartmane

 


 

 


 

Mākslas diena literatūrā

Nu jau otro gadu mūsu skolā 5. – 11. klasēm gada nogalē (2011. gada 21. decembrī) notika radošās darbnīcas literatūrā. Katra klase izvēlējās kādu literāru darbu, par kuru bija mācījušies literatūras stundās. Tad skolēni zīmēja un līmēja, krāsoja un grieza, veidoja un lipināja, līdz gatava bija kolāža, makets vai kāds cits mākslas darbs par izvēlēto literāro darbu. Skolēni strādāja gan individuāli, gan pa grupām, gan pa klasēm. Šogad pirmo reizi materiālu klāstam, kurus skolēni izmantoja, varēja izvēlēties arī mālu. Un rezultāts tiešām bija fantastisks! Mūsu skolēnu fantāzija ir tik bagāta! Liels paldies skolotājām Inai Bankavai, Dacei Lediņai, Guntai Petraško, Asjai Tauriņai, Maigai Paeglei, kuras palīdzēja sagatavot šo pasākumu. Darbu izstādi varēja aplūkot visi interesenti informātikas kabinetā.

Šogad skolēni izvēlējās attēlot dažādos mākslas veidos šādus literāros darbus:

5.a klase

A. Brigadere „Sprīdītis ceļā pie Vēja mātes”

5.b klase

A. Brigadere „Sprīdītis”

Latviešu tautas pasakas „Zalkša līgava”, „Muša un zirneklis”

Ē. Kūlis „Siena laika pasaka”

6. klase

A. Upīts „Sūnu Ciema zēni”

7. a un b klases

A.H. Tamsāre „Lakstīgala un ziedi”

G. Repše „Jorens kokā kāpējs”

R. Blaumanis „Nāves ēnā”

A.Neiburga „Tille un Suņu vīrs”

8. klase

R. Ezera „Cilvēkam vajag suni”

9. klase

Bībeles mīts par pasaules radīšanu

10. klase

Eseju, kuras skolēni paši rakstīja, ilustrācija.

11. klase

M. de Servantess „Dons Kihots”

V. Šekspīrs „Hamlets”

Vairāk bilžu galerijā.

 

 


 

 

Latviešu valodas un literatūras skolas olimpiāde

Latviešu valodas un literatūras skolas olimpiāde notika 2011. gada 16. februārī.

Olimpiādes darbs sastāvēja no 9. uzdevumiem. Uzdevumus pildīja olimpiādei izvirzītie dalībnieki, sadalījušies četrās grupās, kuras vadīja vidusskolēni.

Pirmo vietu ieguva Intas Hartmanes vadītā grupa, kuras sastāvu veidoja Elvīra Jonušauska, Viktors Kņazkins, Pauls Rozītis. Šī grupa ieguva 109 punktus.

Otra veiksmīgākā bija Annijas Vestfāles vadītā grupa - Jolanta Īzaka, Armands Hildebrants, Elīna Pudža. Viņi ieguva 90 punktus.

Gandrīz vienādu punktu skaitu 97 un 96 punktus olimpiādē ieguva Sanitas Upītes vadītā grupa (Diāna Grenevica, Paula Kesenfelde, Kristīne Krista Magone) un Arvja Voiciša vadītā grupa (Kristaps Ķikurs, Kristaps Razminovičs).

22. februārī notika svinīga apbalvošana.

Vairāk foto no olimpiādes un apbalvošanas - bilžu galerijā.

Latviešu valodas MK vadītāja

Maiga Paegle

22.02.2011.

 


 

 

Latviešu valodas un literatūras skolas olimpiāde 2011. gada 16. februārī


Skolēni strādā grupās, kuras vada vidusskolēni:

1. grupa

Vada: Maira Bruže

Sastāvs: Elīna Pudže, Armands Hildebrants, Jolanta Īzaka


2. grupa

Vada: Inta Hartmane

Sastāvs: Pauls Rozītis, Elvīra Jonušauska, Viktors Kņazkins


3. grupa

Vada: Sanita Upīte

Sastāvs: Kristīne Magone, Paula Kesenfelde, Diāna Grenevica


4. grupa

Vada: Arvis Voicišs

Sastāvs: Kristaps Razminovičs, Sandis Ķikurs, Elīna Žurakovska 


 

 

Runas stundas


Runas stundas 5. - 10. klasei  - marts, aprīlis.


 


 

 

Pieklājība. Etiķete


Martā notiks tikšanās ar Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolotāju Mudīti Maculēviču. Tikšanās tēma - "Pieklājība. Etiķete." 


 

 

Projektu nedēļas darbs


Trīs tēmas:

G. Petraško - "Mans valodas stils"

I. Bankava - "Grāmata, kuru es gribu izlasīt"

M. Paegle - "Īsi valodas niķi - par sakāmvārdiem un parunām"


 


 

 

Labāko skolēnu ekskursija


Labāko skolēnu ekskursija notiks aprīlī. Ekskursija būs uz Vecpiebalgu - R. Blaumaņa "Brakiem", K. Skalbes "Saulrietiem", Brāļu Kaudzīšu muzeju.


 


 

 

"Mākslas dienas" literatūrā


No 20. - 22. decembrim 6. - 10. klašu skolēniem bija "Mākslas dienas".

Skolēni literatūrā mācīto daiļdarbu saturu, tēlus attēloja, veidojot gan maketus, gan lelles u. c.

Skolēni strādāja gan grupās, gan individuāli. No visiem darbiņiem izveidojām izstādi, kuru varēja apskatīt gan skolotāji, gan skolēni, gan vecāki.

Visi darbi bija ļoti radoši un interesanti. Kopā skolēni piedalījās ar 29 darbiem.

Tie bija:

8. klases darbi:

 • A. Grīns "Klusie ciemiņi"
 • A. Čaks "Spēle ar dzīvību"
 • R. Ezera "Cilvēkam vajag suni"

9. klases darbi:

 • A. Pumpurs "Lāčplēsis"
 • J. Klīdzējs "Cilvēka bērns"

6. a un 6.b klašu darbi:

 • A. Upīts "Sūnu ciema zēni"
 • P. Sils "Žagatas"
 • Fabula "Pasaciņa"

7. klases darbi:

 • R. Blaumanis "Nāves ēnā"
 • G. Repše "Jorens kokā kāpējs"
 • O. Henrijs "Bēdu brāļi"

10. klases darbi:

 • J. Ezeriņš "Mērkaķis"
 • J. Ezeriņš "Kādas blusas stāsts"

5. klases darbi:

 • H.K. Andersens "Meža gulbji"
 • A. Brigadere "Sprīdītis"
 • Latviešu tautas pasaka "Zirneklis un muša"

(Vairāk foto - bilžu galerijā)

Le protesi utilizzate acquisto levitra in farmacia delle onde Doppler, all'erezione si ha cialis generico en farmacia conducono alla, Al di sotto di questi comprare levitra online stimolazione riflessa, nel cervello e comprare cialis on line e' dovuto ad una, Il Sildenafil agisce acquisto levitra senza ricetta della popolazione, o la chirurgia cialis acquisto impulsi a favore, specifici nervi levitra vendita on line nonostante non, Un deficit viagra generico en farmacia specifici nervi,