Notikumi bibliotēkā 2017./2018. mācību gadā

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


NACIONĀLĀS SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA

Piektdien, 8.decembrī skolas bibliotēkā notika Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību 1. posms. Šogad tajā piedalās 5. – 6. klašu skolēni. Piedalījās 5./6.d klases skolēni – Ivonna, Emīls, Dāvids un Miks (skolotāja Ina Bankava) un 5. klases skolēni – Agate, Anna, Laura, Arturs, Jānis, Daniela un Nika (skolotāja Līga Lāce). Skolēni lasīja pašu izvēlēu grāmatu fragmentus. Vērtēja – skaidru runu, spēju aizraut klausītāju, prasmi veidot kontaktu ar auditoriju, prasmi izmantot savu balsi... No mūsu skolas uz 2. posmu, kas notiks 15. martā Valmieras bibliotēkā,tiek virzīti 5. klases skolnieces- Nika Masčinska, Daniela Šīrava un 5.d klases skolēni - Emīls Vestbergs, Miks Šēnbergs, Ivonna Marija Bite. Skolēniem būs iespēja janvārī un februārī doties uz valmieras bibliotēku, lai trenētos veiksmīgam lasīšanas priekšnesumam.

Paldies visiem par piedalīšanos!!!

Bibliotekāre AnitaLasīšanas pēcpusdienas

Skolas bibliotēkā otrdienu pēcpusdienās notiek grāmatu lasīšana. Kopīgi lasām un pārrunājam 2017. gada Bērnu un Jauniešu žūrijas grāmatiņas. Bērni par dzirdēto veido savas ilustrācijas.


Bibliotekāre Anita
BIBLIOTĒKA decembrī...

Izstāde „Ziemassvētki nāk...”

8.decembris 09.20 – Lasīšanas čempions 5./6.d klasē

Prāto! Domā! Risini! – mīklas un jautājumi par Ziemu un Ziemassvētkiem

13.decembris no 14.00 – 18.00 - māla svečturīšu darbnīca

19.decembris pl.16.00 – „Bibliotēkas eglīte”

Lasīšanas 1.- 4.klasēm ( otrdien, plkst. 17.00)

Andra Caunes foto izstāde
Svečturīšu gatavošana bibliotēkā

Gaidot ciemiņus - bibliotekārus, 29. novembrī skolas bibliotēkā notika radošā darbnīca - svečturīšu gatavošana. Paldies visiem darbnīcas dalībniekiem par dāvanu sarūpēšanu!


Bibliotekāre Anita


  

BIBLIOTĒKAnovembrī...

Rakstniekam  Imantam Auziņam – 80...

No Miķeļiem līdz Mārtiņiem...

Maksas un maskošanās...

10.novembris – Mārtiņdiena...

11.novembris – Lāčplēša diena

18.novembris – Latvijas Republikas proklamēšnas diena

Lasīšanas pēcpusdienas 1. – 4.klasei ( otrdiena, plkst. 17.00)

Foto izstāde „Skaista mana tēvu zeme...”

Skolu bibliotēku svētki

Oktobra beigās mūsu bibliotēkā notika ikgadējie Skolu bibliotēku svētki. Skolēni piedalījās dažādās radošās aktivitātes – minēja mīklas, veidoja tautasdziesmu koku, krāsoja iemīļotu grāmatu varoņu ilustrācijas, Stāstnieku stūrīti stāstīja, Skaļās lasīšanas krēslā lasīja, kā arī veidoja māla grāmatiņas ar latvju rakstu zīmēm.

Bibliotekāre Anita
BIBLIOTĒKAoktobrī...

2.oktobris – Skolotāju diena (pirmā oktobra svētdiena)

Izstāde „Rudentiņš – bagāts vīrs...”

Dzejniekam Eduardam Veidenbauman – 150...

24.oktobris – Starptautiskā Skolu bibliotēku diena (ceturtā oktobra pirmdiena). Svinam – 31.oktobrī, bibliotēkā...

Pasaku lasīšanas pēcpusdienas 1.- 4.klase ( ortdiena, plkst. 17.00)

Jaunāko grāmatu un periodikas izstāde

Dzejas dienas

Septembra Dzejas dienas 2017 noritēja dzejnieku – jubilāru zīmē. Domās un vārdos bijām kopā ar brīniķīgiem dzejoļu autoriem – Pēteri Brūveri un Eduardu Veidenbaumu.


Bibliotekāre Anita
BIBLIOTĒKAseptembrī...

1.septembris – Zinību diena

Izstāde „Klāt DZEJAS DIENAS...”

Dzejniekam PĒTERIM BRŪVERIM – 60...

20.septembris – Dzejas dienas skolā...

23.septembris – Miķeļdiena klāt...

Lasīšanas pēcpusdienas 1. – 4.klasei (ortdiena, plkst. 17.00)

Jaunāko grāmatu izstāde – BJŽ grāmatas

Skolēnu ilustrācijas BJŽ grāmatai H. Arhona „Govs”