Pasākumi 2017. gada janvārī

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts

 

Ziemas prieki

Janvārī sākumskolas skolēni rakstīja stāstiņus par ziemas priekiem. Katrs izvēlējās attēlu un aprakstīja notikumu.

Stāstus iesniedza – Āris, Kristīne, Artūrs un Ritvars( 2.klase), Amanda N., Ance, Reinis, Sindija, Letīcija, Amanda O., Parisa ( 3.klase) un Daniēla, Agate, Nika, Artūrs ( 4.klase)


Notikums ar sniegavīru

Sestdien brālis ar māsu izdomāja celt sniegavīru,bet brālis nevarēja atrast spaini, ko uzlikt sniegavīram uz galvas. Māsa izdomāja, ka spaiņa vietā būs cepure. Tad viņi iznāca ārā un vēla bumbas. Sniegavīram iesprauda burkānu deguna vietā. Viņi aizgāja uz māju, lai parādītu mammai sniegavīru.

No meža atnāca briedis un apēda burkānu. Māsa, mamma un brālis iznāca ārā. Mamma jautāja:”Kur deguns?” Brālis arī brīnijās, ka burkāns pazuda.Māsa redzēja pēdu nospiedumus. Mamma teica, ka briedis apēdis burkānu.

Māsa uzlika koka zaru burkāna vietā un gāja mājup. Svētdien māsa un brālis iznāca ārā. Atkal sniegavīram nebija koka! Blakus sniegavīram tupēja suns ar zaru mutē. Brālis mēģināja atņemt sunim zaru, bet suns sargāja savu kociņu. Māsai apnika, un viņa uztaisīja degunu no sniega.

Autors A.Bērts 4.klase


Interesantāko stāstu autori saņēma balvas.

Sākumskolas skolotāja T.Lūkina

 Latviešu valodas un literatūras olimpiāde skolā

26. janvārī mūsu skolā notika latviešu valodas un literatūras olimpiāde. Tā jau vairāk kā 10 gadus notiek gada pirmā mēneša beigās.

Šogad olimpiādē piedalīties bija izvirzīti  18  skolēni no 5. – 12. Klasei. Tie bija:

1. Sāra Lubūze

2. Dace Viļuma

3. Roberts Immurs

4. Beatrise Biezbārde

5. Kristofers Kraze (bija izvirzīts, bet slimības dēļ nepiedalījās)

6. Aleksandrs Kreičmanis

7. Atvars Naglis

8. Madara Zēmele

9. Paula Nikola Upesjure

10. Ralfs Liepiņs

11. Laura Vicinska

12.Daniela Krilova

13. Laura Makšima

14. Rolands Pintāns

15. Kristīne Bistrova

16. Nauris Pintāns

17. Viktors Kņazkins

18. Kristaps Razminovičs

Olimpiādes uzdevumi bija veidoti :

1) lai skolēni varētu pārbaudīt savas zināšanas latviešu vaolā un literatūrā (teksta izpratne, lasītprasme),

2) lai pārliecinātos par skolēnu prasmi pielietot valodu.

Skolēni strādāja pa klasu grupām, katrai no tām bija atbilstoši uzdevumi:

1) 5. – 7. klase,

2) 8. – 9. klase

3) 10. – 12. klase.

Prieks bija par to, ka skolēni darbam piegāja ar atbildības sajūtu, strādāja nopietni un ar izpratni.

Rezultāti pa klašu grupām ir šādi:

5. – 7. klase

1. vieta – Beatrise Biezbārde

2. vieta – Sāra Lubūze

3. vieta – Dace Viļuma

8. – 9. klase

1. vieta – Paula Nikola Upesjure

2. vieta – Madara Zēmele

3. vieta – Ralfs Liepiņš

10. – 12. klase

1. vieta – Kristaps Razminovičs un Viktors Kņazkins

2. vieta – Kristīne Bistrova

3. vieta – Nauris Pintāns

Atzinību par piedalīšanos olimpiādē saņēma Aleksandrs Kreičmanis – viņa attēla apraksts bija ļoti veiksmīgs gan saturiskā ziņā, gan gramatisko kļūdu bija maz.

Paldies visiem  skolēniem par piedalīšanos!

Paldies skolotājiem par mācību darbu!


Valodu MK vadītāja Maiga Paegle


  

Rotaļlietu stāsti

25. janvārī speciālo klašu skolēni piedzīvoja brīnumus- pasākumā „Rotaļlietu stāsti” atdzīvojās bērnu atnestās rotaļlietas. Brīnums notika, pateicoties dzejoļiem un pasakām, ko lasīja skolotājas. Skaistos Raiņa un J.Poruka dzejoļus izspēlēja 1./3.f klase, 1./3.c klase un 5./7.f klase. Lielo rāceni rāva 1./2.d klase, Ivo un Kristaps zīmēja mājiņu untumainajam kaķim, Vinnija Pūka piedzīvojumus parādīja 1./3c.klase.

Paldies bērniem, kuri atnesa izstādei savas mīļākās rotaļlietas- Nikam, Laurai, Linardam, Danielam, Rolandam, Markusam no 1./2.d klases, Ievai, Loretai, Kārlim, Atim, Modrim no 1./3.c klases, Angelīnai, Alisei, Markusam no 4./7.f klases.


Skolotājas J.Frēliha, I.Tauriņa

 


 

 

Tematiskā pēcpusdiena „Barikāžu laiku atceroties”

18. janvārī 2. – 4. klašu skolēniem norisinājās tematiskā pēcpusdiena, veltīta Barikāžu dienu 26 gadadienai. Skolēni noskatījās videofilmu „Barikāžu laiks”, klausījās un skatījās skolotājas Gunitas Mežules sagatavoto materiālu: fotogrāfijas, tā laika avīzes „Atmoda”, „Pilsonis” un citas. Skolēni klausījās grāmatas „Kā radās Latvija” lappuses, kurās aprakstīti Barikāžu laika notikumi Rīgā. Lai visi skolēni izprastu stāstīto, palīgā nāca surdotulks Beāte. Skolēni atbildēja uz  jautājumiem par redzēto un dzirdēto. Pēcpusdienas nobeigumā skolotāja Gunita uzdeva skolēniem aiziet pie Barikāžu aizstāvju piemiņas akmens Valmierā un uzzīmēt to.

Paldies skolotājai Gunitai par jauko, izzinošo tematisko pēcpusdienu!


1. – 4. klašu internāta MK vadītāja Larisa Zakrevska
BIBLIOTĒKAjanvārī...

•) Izstāde „Spēles un rotaļas”

•) „Barikāžu laiks” (16. — 20.01)

•) Prāto! Domā! Risini! — mīklas un jautājumi par Ziemu

•) Dzejniekam Vitautam Ļūdēnam — 80 (1937 — 2010)

•) Akcija „Draudzīgais Aicinājums 2017” (5. — 31.01)

•) Jaunāko grāmatu izstāde

•) Lasīšanas pēcpusdienas 5. – 12.klasei (otrdiena, plkst. 17.00)

•) Skolotājas Ievas Lūsītes gleznu izstāde „10 centimetri dzijā”