Aktualitātes


Korekcijas nodarbību nedēļa
27.februāris – 3.marts

Pirmdiena – 27. februāris

Plkst.8.00 – runas rosme. 1.-1. – 4. klasei

Plkst.14.10 – muzikālās rotaļas    1.-1.. – 4. klasei

Otrdiena – 28. februāris

Plkst.8.00 – runas rosme. 1.-1. – 4. klasei

Plkst.14.10 – Valmieras Mūzikas skolas audzēkņu koncerts 1.-1. – 12. klasei

Trešdiena – 1. marts

Plkst.8.00 – runas rosme. 1.-1. – 4. klasei

Plkst.14.10 – nodarbība “Klausies! Domā! Runā!” 1.-1. – 4 . klasei

Ceturtdiena – 2. marts

Plkst.8.00 – runas rosme. 1.-1. – 4. klasei

Plkst.14.10 – Ritma deju koncerts 1.-1. – 9. klasei

Piektdiena – 3. marts

Plkst.8.00 – runas rosme. 1.-1. – 4. klasei

Pasākumi

27. februāris – skolas aktu zālē 5. – 12. klasei
Sacensības galda tenisā un basketbolā ar Rīgas IVS

1. marts – internāta 3. stāva atpūtas telpā 1. – 4. klasei
pēcpusdiena "Literāro darbu prezentācijas"
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā – attīstības centrā 17.martā notiks profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas seminārs
"BĒRNU AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM IZGLĪTOŠANAS IESPĒJAS UN INTEGRĀCIJA VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” (8 stundas)
Semināra noslēgumā dalībnieki saņems apliecības.

Sīkāka informācija šeit.

Pasākumi 2017. gada februārī

 

24. februārī Mazsalacā skolas vokāli instrumentālais ansamblis skolotājas A. Reinertes vadībā piedalījās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālā – konkursā "No baroka līdz rokam". Startējām veiksmīgi, iegūstot 2.pakāpes diplomu ļoti nopietnā konkurencē.

Apsveicam!

 


 

 

Latvijai 100
“Es mācēju danci vest...”

Turpinot gatavoties Latvijas valsts simtgadei, 23. februārī skolas zālē notika danču vakars, kurā 5. – 12. klašu skolēni tika iepazīstināti ar latviešu tautas dejošanas tradīcijām.

Vakara pirmajā daļā savu dejas prasmi rādīja mūsu viesi – Valmieras Valsts ģimnāzijas deju kopas “Pērkonītis” dejotāji. Viņi izdejoja XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku, kas notiks 2018. gada vasarā, deju lieluzveduma “Māras zeme” dejas. Kārtējie Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē.

Vakara turpinājumā draudzīgā un jautrā gaisotnē notika mūsu skolas jauniešu un deju kopas “Pērkonītis” dejotāju sadancošanās, kurā ikviens dancotgribētājs varēja izdejot tādus latvju dančus kā “Einam, šeinam”, “Oira”, Cūkas griķos”, “Plaukstiņpolka” u.c.

Paldies visiem, kuri piedalījās un atbalstīja šo  danču vakaru! Īpašs paldies pulciņu skolotājām Uldzei Strazdiņai un Līgai Grāpēnai!

Direktora vietniece Ina Kursīte

 

 


 

 

Badmintona turnīra (13.02. – 17.02.2017.) rezultāti

1. vietā ar 506 saspēlēm Huberts Bērziņš un Raivis Gončaruks. 8.klase.

2. vietā ar 326 saspēlēm Elvita Driķe un Valters Rutko. 12. klase.

3. vietā ar 317 saspēlēm Elīza Geiduka un Kristaps Evarsons. 8. un 5./7.f klase.

Florbola turnīrs (13.02. – 17.02.2017.) rezultāti

1. vietā ar 16 gūtiem vārtiem 6./8.d klase. Komandā: Līga Meļķe, Mairis Zavadskis, Aivita Amanda Puķīte.

2. vietā ar 11 gūtiem vārtiem 11. klase. Komandā: Agnija Leišavniece, Kristīne Bistrova, Arnis Stirāns.

3. vietā ar 10 gūtiem vārtiem 6./7.c klase. Komandā: Anda Kesenfelde, Dmitrijs Kuriševs, Jānis Bokta.

 


 

“Ēnu diena” LNS

Kā tradīcija, arī šogad 16. februārī 8., 10.-12.klašu skolēniem bija iespēja viesoties LNS un iepazīties ar tās darbību.

LNS mūs sagaidīja un gides pienākumus pildīja mūsu skolas absolvente un Jauniešu centra darbiniece Kristīne Krista Magone. Skolēni tika iepazīstināti ar LNS Surdotehniskās palīdzības centru, LNS Rehabilitācijas centru. Saņēmām vērtīgu informāciju par iespēju saņemt valsts apmaksātos surdotehniskos palīglīdzekļus, kas atvieglo vājdzirdīgu un nedzirdīgu cilvēku komunikāciju un orientēšanos skaņu pasaulē.

Ekskursija turpinājās LNS mītnē, kur tikām iepazīstināti ar darbiniekiem un viņu veikto darbu.

Izglītojoša bija tikšanās ar nedzirdīgajiem dažādu profesiju pārstāvjiem. Raitis Ozols pastāstīja par automehāniķa amatu. Skolēniem liels pārsteigums bija, ka par floristu strādā arī vīrieši. Ar florista profesijas darbu mūs iepazīstināja Aldis Ādamsons. Šuvējas profesiju un sava SIA “Poga Rotā” izveidi un darbību prezentēja Madara Indriksone.

LNS Jauniešu centra vadītājs Kristaps Legzdiņš iepazīstināja ar Jauniešu centra mērķiem, uzdevumiem un komandu, kā arī ar tā turpmākās darbības plānu 2017. gadā. Skolēni guva informāciju par Baltijas nedzirdīgo jauniešu festivāliem, dažādām tematiskajām ballītēm, foto un video kursiem, Latvijas nedzirdīgo filmu festivālu, dalību jauniešu nometnēs ārpus Latvijas robežām.

Pasākuma noslēgumā tikāmies ar LNS prezidentu Edgaru Vorslovu un tika saņemti apliecinājumi par piedalīšanos šajā LNS iepazīšanas procesā.


Skolotājas D.Lediņa un I.Juste

 

 


 

 


SKOLAS MIS 2017- MADARA ZĒMELE
SKOLAS MISTERS 2017 –
RAIVIS GONČARUKS
APSVEICAM!

Paldies Ancei Lapiņai, Ingaram Matutim, Herbertam Misam, Elīzai Geidukai, Danielai Krilovai, Atvaram Naglim un Viktoram Kņazkinam par piedalīšanos konkursā!

Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā!

Administrācija

Mis un Misters 2017

Šogad skolā Valentīndienu atzīmējām ar konkursu „Mis un Misters 2017”.

Konkursam pieteicās 5 meitenes un 5 zēni. Konkursa dienā par Mis titulu cīnījās:

Elīza Geiduka 8. klase

Madara Zēmele 8. klase

Daniela Krilova 9. klase

Ance Lapiņa 11. Klase

Par Mistera titulu cīnījās:

Atvars Naglis 7. klase

Raivis Gončaruks 8. klase

Herberts Misa 9. klase

Ingars Matutis 12. Klase

Viktors Kņazkins 12. Klase

Pasākumu vadīja Elīna Pudža un Rolands Pintāns.

Konkursa dalībniekus vērtēja: skolas direktors Andris Tauriņš, dir.vietn.audz. darbā Ina Kursīte, vizāžiste Kristīne Beķe un skolēnu domes pārstāvis Huberts Bērziņš.

Žūrija vērtēja dalībnieku tērpa izvēli, stāju , erudīciju un zināšanas, praktiskās iemaņas un dejotprasmi.

Katrs konkursa dalībnieks bija sagatavojis prezentāciju par sevi, savu ģimeni, saviem sasniegumiem un mērķiem. Prezentācijas noslēgumā katrs izteica savu vēlējumu skolai.

Visi konkursa dalībnieki bija sagatavojuši priekšnesumus – teātri, melodeklamācijas, mēmo kino, deju.

Pēdējais uzdevums dalībniekiem bija „Veiksme. Intuīcija.Prāts.”. Katrs dalībnieks izlozēja 3 jautājumus par interesantām un aktuālām tēmām.  Bija arī atjautības uzdevumi.

Pasākuma laikā skatītājiem bija iespēja izvēlēties savu simpātiju.

Kamēr žūrija skaitīja iegūtos punktus un noskaidrja  Mis un  Mistera titula īpašniekus, skatītājus priecēja vokāli instrumentālā pulciņa dalībnieki ar priekšnesumiem.

Rezultāti:

„Mis un Misters 2017.” – Madara Zēmele un  Raivis Gončaruks

2. vieta – Ance Lapiņa un Ingars Matutis

3. vieta – Elīza Geiduka un Herberts Misa

Pateicība par piedalīšanos Danielai Krilovai, Atvaram Naglim un Viktoram Kņazkinam.

Liels paldies vizāžistei Kristīnei Beķei, kura brīvprātīgi piekrita sapost konkursa dalībnieces.

Īpašs paldies pedagogiem:  Līgai Grāpēnai, Uldzei Strazdiņai, Guntai Bulmeistarei, Līgai Lācei, Pārslai Bebrei, Indrai Vītolai, Inai Bankavai, kuri palīdzēja un atbalstīja konkursa dalībniekiem sagatavoties dalībai konkursā. Uzslavas Ances Lapiņas ģimenei par atbalstu Ancei.

Paldies vokāli instrumentālā pulciņa dalībniekiem un vadītājai Anitai Reinertei.

Int. Sk. B. Šēnberga

 


 

Latvju danču mācīšanās “Es mācēju danci vest...”

Gaidot Latvijas simtgadi, 8. februāra pēcpusdienā jaunāko klašu skolēni kopā ar savām skolotājām pulcējās zālē, lai apgūtu latvju danču jeb folkloras deju pamatsoļus un deju norises. Sadancošanā skolēni mācījās viegli apgūstamus, vienkāršus un jautrus latvju dančus.

Danči, līdzīgi kā tautasdziesmas, ir mantoti no tautas un izdzīvojuši gadu simtus, protams, attīstoties un nedaudz pārveidojoties.

Pēcpusdienu vadīja tautisko deju pulciņa vadītāja Uldze Strazdiņa, muzikālo pavadījumu ar akordeonu nodrošināja muzikālās ritmikas skolotāja Līga Grāpēna.

Paldies visiem dejotājiem, kuri ar patiesu aizrautību iesaistījās kopīgā sadancošanā.


Internāta skolotāju MK vadītāja L.Zakrevska

 

 


 

Atklātās kombinētās svešvalodu (angļu valoda, krievu valoda) olimpiādes vidusskolā 2017 rezultāti šeit.


 


 

Tikšanās ar  skolas absolventu Armandu Hildebrantu

2017. gada 7. februārī mūsu skolā viesojās 9. klases absolvents Armands Hildebrants. Viņš vadīja karjeras stundu pamatskolas un vidusskolas klasēm.

Armands pēc 9. klases beigšanas mācības turpināja Kuldīgas ģimnāzijā klasē ar matemātikas novirzienu. Tagad Armands mācās 12. klasē. Viņš pastāstīja, ka lielāko daļu mācību satura apgūst, izmantojot surdotulka pakalpojumu. Mācīties nav viegli. Liela nozīme ir mērķtiecībai un apzinīgai attieksmei pret mācībām. To Armands novēlēja arī mūsu skolas skolēniem.

Armands dzirdīgo klases un skolas biedru vidū jūtas labi, ir atbalstīts. Tas ir tādēļ, ka viņš jau mūsu skolā bija sabiedrisks un aktīvs. Tagad, mācoties ģimnāzijā, Armands pilnveido sadarbības un komunikācijas prasmes. Viņš darbojas Skolēnu domē, pats organizē un piedalās pasākumos.

Armandam ģimnāzijā noder mūsu skolā gūtās zināšanas. Mācībās viņš izmanto pamatskolā izstrādātos mācību pierakstus. Par to Armands ir pateicīgs mūsu skolotājām!

Nobeigumā Armands novēlēja mūsu skolas skolēniem apzinīgi mācīties, prast izvērtēt intereses veiksmīgas karjeras veidošanā, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, būt aktīviem skolas un ārpusskolas pasākumos.

Internāta skolotāja Gunta Bulmeistare

 

 


 

„DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS 2017” IR NOSLĒDZIES!

1.februārī bibliotēkā notika akcijas „DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS 2017” noslēguma pasākums, kurā savus dāvinājumus prezentēja 3d, 4., 5., 5./7.d, 6.,7., 8., 9. klase un vidusskolas klases. Dāvinājumus atbalstīja arī klašu skolotāji. Paldies viņiem!!!

Individuālie dāvinātāji – Ģirts Jansons (1.d), Paula Actiņa (1.-1.), Toms Zoldners (1.-1.), Armands Apinis (1.-2.),Daniels Semerovs (3.d), Artūrs Bērts (4.), Kristīne Lezdiņa (4.d), Ivonna Marija Bite (5.d) un Beatrise Biezbārde (6.kl.). Paldies viņiem un viņu vecākiem!

Skolas bibliotēkas krājumi tika papildināti ar interesantām, izzinošām, krāsainām grāmatiņām un spēlēm.

Paldies visiem skolas darbiniekiem, kuri dāvinājuši savas grāmatas un žurnālus.


Skolēnu Dome
Bibliotekāre Anita

 

1 lapa no 32

Mēs ticam

Ir liktenīgi spēki, ir dziļa to iedarbība uz mūsu rīcībām, bet galā mēs varam labot arī likteņa lēmumus, ja mēs iedrošināmies gribēt neiespējamo.

Apmeklētāji

Šobrīd klātienē ir 115 viesi 

Notikumu kalendārs

Februāris 2017
P O T C P S Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5